Ubezpieczenia rolne

rzut

Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia rolne to ubezpieczenia kierowane przede wszystkim do rolników (osób fizycznych), w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne. Wśród ubezpieczeń dla rolników wyróżniamy ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne, czyli m. in.: ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, czy ubezpieczenie upraw rolnych.