Ubezpieczenia majątkowe

rzut

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe to ubezpieczenia dotyczące mienia albo odpowiedzialności cywilnej. Mają one na celu pokrycie strat materialnych powstałych w wyniku szkody. Podział tych ubezpieczeń zależy od przedmiotu ubezpieczenia oraz rodzaju ryzyka, przykładem może być ubezpieczenie morskie, czy budynków od ognia.